Tag: karaoke

  • Dahil Sa Iyo

    Dahil Sa Iyo

    October is Filipino American History Month, and we’re celebrating with a shoot inspired by Filipino karaoke tradition.